Cerwin Vega Stroker 15

Etter vi anskaffet oss en CNC-Fres har vi fått mange forsepørsler om å bygge kasse, både flatpakket, helt ferdig og uten element slik som denne. Da vi er litt ferske med å trekke kasse så vi er under stadig ufvikling både på det omårdet og andre. 

 

 

Når alt er lagt inn, simulert og designet i Term-Lab så får vi ferdig "blue prints" av hver kassedel. Mye jobb gjenstår selvom kassen er ferdig designet. Nå legges designet over til fresen, og dermed kjøres igang CNC-Fresen.

 

 

Etter CNC- Fresen har gjort jobben startet jobben med montering av deler og tilslutt trekking.